آخرین اخبار : 

آموزش افزونه Delete All Comments

افزونه حذف همه دیدگاه ها با Delete All Comments

افزونه حذف همه دیدگاه ها با Delete All Comments، چنان چه قصد داشته باشید نظرات به ویژه نظرات اسپم رو به صورت یکجا حذف کنید Delete All Comments یکی از محبوب