آخرین اخبار : 

افزونه اضافه کردن اواتار نویسنده به آخر مطالب با wp user avatar

افزونه اضافه کردن آواتار نویسنده به آخر مطالب با wp user avatar

افزونه اضافه کردن آواتار نویسنده به آخر مطالب با wp user avatar، با این افزونه میتوانید یک تصویر از مدیر سایت یا نویسنده در انتهای تمامی پست های خود با