آخرین اخبار : 

افزونه عضویت

افزونه عضویت و ثبت نام حرفه ای برای وردپرس

افزونه عضویت و ثبت نام حرفه ای برای وردپرس، که عنوانش هست WP Register Profile With Shortcode رو برای آموزش آماده کردیم همون جور که مطلع هستید وردپرس یک هسته خام