آخرین اخبار : 

Easy Digital Downloads

اضافه کردن فیلدهای اضافی به افزونه EDD

اضافه کردن فیلدهای اضافی به افزونه EDD، یکی از بزرگترین و محبوب ترین پلاگین های خرید در اضای پرداخت هست و شامل فیلد و امکانات زیادی می باشد با سئوها