ممنون از شما دوست عزیز . الگوریتم های گوگل مدام تغییر میکنه